Згідно з Порядком прийому до вищих навчальних закладів, вступ на контрактну форму навчання у 2024 році базується на підставі національного мультипредметного тесту (НМТ) або на результатах творчого конкурсу, проведеного вищим навчальним закладом (для окремих спеціальностей).

Як вступити на контракт у 2024 році

При подачі заявок на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, кандидати обов’язково вказують один з наступних варіантів навчання:

  • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
  • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Відео дня

При подачі заявок на небюджетну конкурсну пропозицію, кандидати повідомляються про неможливість переведення в рамках вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, тому в заявах вони повинні вказати:

  • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Прохідний бал на контракт 2024

Заклади вищої освіти самостійно встановлюють конкурсний бал для вступу на контрактну основу, виходячи з повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра. Однак він не може бути нижчим за 150 балів для таких спеціальностей як Право, Публічне управління та адміністрування, Міжнародні відносини, а також для спеціальностей Фармація, промислова фармація, Стоматологія, Медицина, Педіатрія в рамках галузі знань Охорона здоров’я.

Вступна кампанія 2024: дати

Реєстрація заявок для участі в співбесідах та творчих конкурсах з метою вступу виключно на контрактну форму навчання проводиться з 3 по 25 липня 2024 року до 18:00. Співбесіди та творчі конкурси для цієї категорії абітурієнтів відбуваються до кінця липня.

Процес надання рекомендацій для зарахування та публікація списку кандидатів, рекомендованих для зарахування на контрактну форму навчання за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями, розпочинається не раніше 9 серпня.

Зарахування абітурієнтів, які вступають на контрактну форму навчання, проводиться не пізніше 30 серпня.

Переведення з контракту на бюджетні місця

Абітурієнти, які були прийняті на контрактну форму навчання, можуть бути переведені на вільні бюджетні місця за певних умов. Процес переведення осіб, які навчаються за контрактом, на вільні місця державного або регіонального замовлення відбувається не пізніше 17 серпня.

Редактор: Альона Дука Читати далі